กลยุทธ์การทำ CRM สมัยใหม่ในการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ CRM System (Modern CRM Strategy for Customer Database Management by CRM System)

Published in Blog

งานสัมมนาที่จะทำให้ทุกท่านที่กำลังมองหา CRM Solution ได้รับความรู้ในการนำระบบงาน CRM มาปรับใช้ในการบริหารลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เป็น Business to Consumer อย่างแท้จริง ตั้งแต่ต้นจนถึงการนำฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านั้นไปต่อยอดกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างแท้จริง ถ้าคุณ...

Published in Blog

เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "เทรนด์ของ CRM และ CRM System ในปี 2014 มากกว่าแค่การเติบโต (CRM & CRM System Trend 2014- Beyond the Growth) " ในวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ.ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด

Published in Blog
Page 1 of 2
You are here: Home Displaying items by tag: CRM